People

Ping Cai

Ping Cai

Associate Professor

Shidong Cai

Shidong Cai

Associate Professor

Ye Cai

Ye Cai

Associate Professor

Yueling Che

Yueling Che

Associate Professor Ph.D.

Fei Chen

Fei Chen

Associate Professor Ph.D.

Xiaojun Chen

Xiaojun Chen

Associate Professor Ph.D

Laizhong Cui

Laizhong Cui

Associate Professor

Wenfeng Du

Wenfeng Du

Associate Professor

Yuhong Feng

Yuhong Feng

Associate Professor

Associate Professor

Ruizhen Hu

Ruizhen Hu

Associate Professor Ph.D.

Haijun Lei

Haijun Lei

Associate Professor

Dr. Mark Junjie Li

Dr. Mark Junjie Li

Associate Professor Ph.D

Ronghua Li

Ronghua Li

Associate Professor

Yan-Ran Li

Yan-Ran Li

Associate Professor

Zhengping Liang

Zhengping Liang

Associate Professor

Qiuzhen Lin

Qiuzhen Lin

Associate Professor

Feng Liu

Feng Liu

Associate Professor

Yahui lu

Yahui lu

Associate Professor

Associate Professor

Qiuming Luo

Qiuming Luo

Associate Professor

Weike Pan

Weike Pan

Associate Professor Ph.D.

Shunquan Tan

Shunquan Tan

Associate Professor

Yi Wang

Yi Wang

Associate Professor

Huisi Wu

Huisi Wu

Associate Professor

Pengfei Xu

Pengfei Xu

Associate Professor

Liping Xue

Liping Xue

Associate Professor

Yanli Yang

Yanli Yang

Associate Professor

Associate Professor Ph.D

Shiqi Yu

Shiqi Yu

Associate Professor

Hang Yu

Hang Yu

Associate Professor

Bing Zhang

Bing Zhang

Associate Professor

Dian Zhang

Dian Zhang

Associate Professor Ph.D

Xiaoyan Zhang

Xiaoyan Zhang

Associate Professor

Shenghua Zhong

Shenghua Zhong

Associate Professor 美国约翰霍普金斯大学博士后

Hong Zhou

Hong Zhou

Associate Professor Ph.D

Yingying Zhu

Yingying Zhu

Associate Professor

Associate Professor

College of Computer Science and Software Engineering, Shenzhen University 2009-2016